“TILOG-LOGISTIX 2017”เวทีพัฒนาโลจิสติกส์การค้า สานพันธมิตรสู่อาเซียนนาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “TILOG-LOGISTIX 2017” งานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่น พร้อมธุรกิจบริการด้าน  โลจิสติกส์ที่ครบครัน ยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วภูมิภาคอาเซียน + 6 ระหว่างวันที่ 16 – 18  สิงหาคม 2560 นี้ ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

                   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่  16 – 18  สิงหาคม 2560  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียน นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415  แบรนด์ จาก 25 ประเทศ แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชั่น บริการด้านโลจิสติกส์  พร้อมจัดสัมมนาระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium โดยกูรูจากกลุ่ม ASEAN+6 นำเสนอองค์ความรู้โลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล และ World Transport & Logistics Forum เผยกุญแจสำคัญในการขยายโลจิสติกส์การค้ายุค CLMVT 4.0 โดยธนาคารโลก (World Bank)

             นาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ว่าเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ว่า มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการในภาคการผลิต (Infrastructure Services) สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน
            “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน และบริษัท รี้ด เทรด-เด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด ‘ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth’ และนับเป็นปีที่ 14 สำหรับงาน TILOG โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นเวทีที่มีความเป็นสากลมากขึ้น แสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโลจิสติกส์การค้าที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค CLMV ต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและเส้นทางการค้าด้านโลจิสติกส์ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 เพื่อเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ แข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนทัศนะของผู้เชียวชาญด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV”
 

          นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึงการจัดงาน “TILOG – LOGISTIX 2017” เป็นการรวมพลังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีแสดงการให้บริการด้านโลจิสติกส์เชิงพาณิชย์ที่ครบวงจรสำหรับคนในวงการโลจิสติกส์และวงการอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ  โดยเฉพาะในปีนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออกที่กำลังมองหาบริการเพื่อขยายเส้นทางธุรกิจใหม่ เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเดินคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจนานาชาติ