พม. จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง”วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ Hall 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว

ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรงและวิชาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงในสังคม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี