พีมาร์ท (จิตอาสา) ทำดีเพื่อพ่อ       เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทาง บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ "พีมาร์ท(จิตอาสา) ทำดีเพื่อพ่อ" ลงพื้นที่ ทำจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ ร่วมทำความดีตามรอยพ่อ

      ในครั้งนี้ทาง บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส สิ่งจำเป็นต่างๆ ในการประกอบอาหาร ร่วมสนับสนุนให้กับทางกองทัพบก เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป  โดย พ.อ.อภินันท์ ทิพย์เทพ รองผู้อำนวยการ กองยุทธการและการข่าว กรมพลาธิการทหารบก ตัวแทนจากกองทัพบก เป็นผู้รับมอบ

      ทางพีมาร์ทจิตอาสา ยังได้นำน้ำดื่ม พัด อาหารทานเล่น มอบให้กับผู้ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

      โดยบรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วย  น้ำใจ รอยยิ้ม การแบ่งปันของคนไทยที่มีพ่อคนเดียวกัน สร้างความสุขให้กับผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน