“อาร์เอฟเอส” ชวนบุคลากรทางการแพทย์อบรมหลักสูตร “ME1”          อาร์เอฟเอส (RFS) จับมือ สถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) จัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME1” ด้านเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องวัดความดันโลหิต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558 เน้นเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ พร้อมเทคนิคการแก้ปัญหาและใช้งานเชิงลึก หวังเพิ่มทักษะตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ พร้อมรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล

         นายเฉลิมพล สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หรือ RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดตั้งและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล (Hospital Facilities Management) เปิดเผยว่า อาร์เอฟเอส (RFS) ร่วมกับสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) เชิญชวนบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME1” ด้านเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องวัดความดันโลหิต  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันอีซีอาร์ไอ ที่จะมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ พร้อมเทคนิคการแก้ปัญหาและใช้งานอุปกรณ์เชิงลึก โดยการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ไทยในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถต่อยอดก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) ซึ่งเป็นใบรับรองมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ระดับโลกรายแรกในประเทศไทย

          สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (จำนวนจำกัด) ค่าใช้จ่ายในการอบรม 18,900 บาทตลอดหลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพร โทร. 02-688-6508 หรือ www.rfs.co.th