Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 

              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Green for MOM กล่าวว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ทั่ง 76 จังหวัด ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1,000,000 ตัน แบ่งจำนวนต้นไม้ตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

              จังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 5 อำเภอ มี 5 จังหวัดๆ  ละ 4,000 ต้น รวม 20,000 ต้น

             จังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 10 อำเภอ มี37 จังหวัด ๆ ละ 10,000 ต้น รวม 370,000 ต้น

             จังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 15 อำเภอ มี   17 จังหวัดๆ ละ 15,000 ต้น รวม 255,000 ต้น

             จังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 20 อำเภอ มี 10 จังหวัด ๆ ละ 18,000 ต้น รวม 180,000 ต้น

             จังหวัดที่มีอำเภอ 20 อำเภอขึ้นไป มี 7 จังหวัด ๆ ละ 25,000 ต้น รวม 175,000 ต้น

               ทั้งนี้ เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง เดินทางมาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรีย์และร่วมปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นวัน Kick off โครงการ Green for MOM จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ดังกล่าว

                สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่นั้น สมาคมฯได้มอบหมายให้ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคต่าง ๆ เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

                นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนานาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ

                นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง

                นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

                นายสุวิทย์ วันตา ศิลปินนักแสดง หรือน้องแม็ค กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งส่วนตัวแล้วนั้นเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ เคยร่วมกิจกรรมปลูกป่ามาเหมือนแล้ว รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักสิ่งแวดล้อม

                ในส่วนวันแม่ที่จะถึงนี้ แม็คก็คงกลับไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พาแม่ไปทานข้าว แต่ไม่ใช่แค่พาไปวันแม่เท่านั้น ถ้ามีโอกาสแม็คก็จะพาแม่ไปทานข้าวบ่อย ๆ ในฐานะที่เคยได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลลูกกตัญญูที่เชียงใหม่เมื่อปี 56 เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ ตลอดชีวิต

                ถามถึงผลงานในวงการบันเทิง ที่ผ่านมา เคยเล่นละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องปลาบู่ทอง และซิทคอมเฮฮาหน้าซอย ช่อง 7 บางรักซอย 9 เป็นต่อ ภาพยนตร์ ปล้นนะยะ 2 พิธีกรอิ่มสบายสไตล์เจ และโฆษณาทรูมูฟ ล่าสุดจะมีผลงานให้แฟน ๆ ใช้ชมกันกับภาพยนตร์เรื่อง ปาติหาญ  ซึ่งอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ