งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปี 2560       นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เผยว่า  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย( อุทยาน ร.๒) อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทาน ศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานฯ

      ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย  นอกจากนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาร้านอาหารคาวหวานพื้นบ้านนำมาออกร้านจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ กันอีกด้วย อาทิ ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิใบชะคราม หอยหลอดผัดฉ่า ปลาทูนึ่ง อาหารทะเลแปรรูป และขนมไทยโบราณอีกมากมาย  โดยในวันจัดงาน อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย( อุทยาน ร.๒) ยังได้ยกเว้นค่าเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยว

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.๒ โทร. 0 3475 1376 หรือ สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 หรือ TAT Call Center 1672