จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และวัดพระพุทธฉาย ร่วมกันจัดงาน "เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระฉาย” ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดให้มีการเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาในคราวเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย เมื่อปี 2403 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560    

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

          นอกจากนี้ บริเวณหน้าวัดพระพุทธฉาย ยังจัดให้มีตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม และซื้อเป็นของฝากกลับบ้านด้วย และขอเชิญชวนคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมงานประเพณีอันงดงาม ด้วยการ      แต่งกายตามแบบชุดในรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. 036 266 617 หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 246 076-7 ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage : Tat Ayutthaya และ www.เที่ยวภาคกลาง.com