โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยนายประครอง สายจันทร์ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท. 4) และ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันแถลงข่าว โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โดยมีนายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ อดีตรองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมงาน ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทีมงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ทำการลงพื้นที่ จัดทำเส้นทางตามความโดดเด่นของทรัพยากรของพื้นที่เมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร  สร้างความเชื่อมโยงพื้นที่มรดกโลก โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง  ดังต่อไปนี้คือ

1.พื้นที่เมืองมรดกโลกเมืองเก่าสุโขทัย ได้กำหนดเส้นทางด้วยการเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานที่สำคัญและงดงามบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ทั้งบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดศรีชุม วัดตระพังทอง วัดเชตุพน เพื่อตามรอยความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรสุโขทัย และเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนรอบเมืองเก่า ทั้งมรดกทางวัฒนธรรม กราบไหว้พระแม่ย่า นั่งรถคอกหมู ชมบรรยากาศเส้นทางเมืองเก่า สืบทอดผ่านอาหารพื้นบ้าน การสานปลาตะเพียนแขวน เครื่องสังคโลกและโบราณวัตถุที่ได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง ตามสโลแกนการท่องเที่ยวที่ว่า “ตามรอยความรุ่งเรือง สัมผัสวิถีเมืองสุโขทัย เรียนรู้หัวใจแหล่งมรดกโลก”

เส้นทางดังกล่าว  เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหลัก กลุ่มเจนเนอร์เรชั่น วาย (Generation Y : Gen Y) เพราะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหา อาทิ การขี่จักรยาน

2.พื้นที่เมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย ได้กำหนดเส้นทางด้วยการเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานแห่งเมืองศรีสัชนาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา ซึ่งมีความสวยงามและทรงคุณค่าที่ต้องมาศึกษามรดกโลกแห่งนี้  รวมถึงการได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งการทำเครื่องสังคโลกที่เป็นอุตสาหกรรมการทำสังคโลกในอดีต ภูมิปัญญาและศิลปะการทำเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทอง ที่มีลวดลายในอดีต มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเงิน-ทองสุโขทัย  ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าซิ่นตีนจกที่สืบทอดกันมาในอดีต การทำว่าวพระร่วงที่มีรูปลักษณะเฉพาะ ตามตำนานเล่าขานของพระร่วงที่บ้านคุกพัฒนา ตลอดจนการรับประทานอาหารพื้นเมืองของชุมชนหนองอ้อ และนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการลงมือเอง ตามสโลแกนการท่องเที่ยวที่ว่า “เส้นทางสายเงินทอง นครแห่งอารยธรรมสองสมัย งามวิไลเครื่องสังคโลก มรดกผ้าทอ และอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานว่าวบ้านคุกพัฒนา”

เส้นทางดังกล่าว กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลักเป็นกลุ่มผู้หญิง (Women) เพราะเรื่องผ้า เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง ที่ล้ำค่า

3.พื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดเส้นทางด้วยการเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แหล่งมรดกโลกที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระธาตุ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ และวัดพระนอน ที่มีความมหัศจรรย์นั่นคือมีเสาหินศิลาแลงชิ้นเดียวทั้งเสาขนาดใหญ่ มีพระอิศวรที่ศักดิ์สิทธิ์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชา บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชุมชนเมืองนครชุม ชุมชนดั่งเดิมที่มีการสืบทอดศิลปะการทำอาหารพื้นเมืองโบราณ อีกทั้งวัดพระบรมธาตุเจดียาราม ซึ่งองค์พระธาตุมีความงดงามมากเหลืองอร่ามดั่งทองคำ และยังสามารถเวียนเทียนในเวลากลางคืนได้ นอกจากนี้ยังมีศิลปะบ้านเรือนยุคเก่าทำด้วยไม้ที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก รวมทั้งมีการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ตามรอยด้วยสโลแกนการท่องเที่ยวที่ว่า “เรียนรู้มรดกโลกล้ำค่าแห่งเมืองกำแพงเพชร สืบสานตำนานเด็ดวิถีชีวิตแห่งเมืองนครชุม”

เส้นทางดังกล่าว กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มหลัก คือกลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) เพราะ มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนพระร่วง และชื่นชมเมืองนครชุม

เส้นทางมรดกโลกกินได้ได้เชื่อมโยง 3 อุทยานประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร  ทั้ง 3 เส้นทางได้มีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สื่อมวลชน และสมาคมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมทดสอบเส้นทาง ทำให้ทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว มีรูปธรรมชัดเจน  สัมผัสได้ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีความรักความหวงแหนในมรดกโลกและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตน และสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป