ไทยน้ำทิพย์จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “๙ ก้าวบุก ทุกความท้าทาย”บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “๙ ก้าวบุก ทุกความท้าทาย” นำโดยนายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และมร. ฮอร์เฮ่ ชาซาร์เร็ตต้า (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงนโยบายและแนวทางการทำงานเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลกตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี อาทิ นางเซเดฟ ซาลินกัน ซาฮิน (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และ พลตรีพัชร รัตตกุล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อ “แนวพระราชดำริกับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป