กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชวนร่วมงาน SME REVOLUTIONสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน SME REVOLUTION : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 เปิดวิสัยทัศน์และมาตรการพลิกโฉม SME ตามแนวประชารัฐสู่ Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยตามนโยบายภาครัฐ  โดยการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ พิธีลงนาม Minutes of Meeting (MOM) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ Airport Ground Power (AGP)CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น โดยนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมร่วมรับฟังสัมมนา “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ร่วมสร้างผู้ประกอบการไทย สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน” โดย ผู้บริหาร บริษัท AGP Corporation ประเทศญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Industry 4.0 โอกาสหรืออุปสรรคของ SMEs ไทย” โดย Dr.Ing Michael Grosse เสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนเยอรมันกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)” โดยกูรูชั้นนำ วันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามได้ที่โทร. 02 367 8120, 02 367 8166 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sme-revolution.com