เดนท์สุ ชูกลยุทธ์ Agency of the Future : Whole-Brain Agency ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านายณรงค์ ตรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้วางแผนการขับเคลื่อนธุรกิจของเดนท์สุ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Whole-Brain Agency เป็นการนำความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิเคราะห์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การสื่อสารผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปจนถึง  งานด้านความคิดสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในเรื่องของเครื่องมือ และบุคคลากร ทั้งของเดนท์สุและบริษัทฯ ในเครือเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค

จุดแข็งของเดนท์สุคือ เราคือหนึ่งเดียวของเอเยนซี่ขนาดใหญ่ที่ให้บริการแบบ Full Service Agency มีเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมในทุกด้าน ทั้งเรื่องของแบรนดิ้ง ครีเอทีฟ มีเดีย ออนไลน์ อีเวนต์ และพีอาร์ ซึ่งทำให้สามารถรองรับทุกโจทย์ของลูกค้าและแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร โดยมีการนำ Communication Design Center เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ด้วยโจทย์ที่หลากหลายจากลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดนท์สุก็ต้องปรับตัวให้ทัน เราจึงให้ความสำคัญและลงทุนกับข้อมูล(Data) ค่อนข้างมาก เพื่อให้สามารถออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนว่าสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมโฆษณา แต่สำหรับเดนท์สุ เรามองว่าออนไลน์ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมในทุกโจทย์ของลูกค้า ฉะนั้นการออกแบบการสื่อสารต้องปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การเลือกใช้คอนเทนต์ ตลอดจนรูปแบบ(Platform) ในการสื่อสาร ให้ได้งานที่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด”

ปัจจุบัน บริษัท  เดนท์สุ (ประเทศไทย) มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80% โดยเป็นกลุ่มที่ใช้บริการแบบครบวงจร และอีก  20% เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ จะขยายการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านออนไลน์  ทั้งนี้เดนท์สุตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 30%