เทรนด์ท่องเที่ยวเน้นสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผ่านเรื่องเล่าสร้างเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน      นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.)และประธานคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ อพท.บรรยายเรื่องเทรนด์ท่องเที่ยวปี2560 ผู้ประกอบการควรปรับตัวรับมืออย่างไรให้กับสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย โดยมีนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคมให้การต้อนรับ ที่โรงแรมใบหยกสวีท

      การสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดของกันและกัน การไว้วางใจและยอมรับข้อจำกัด การบูรณาการ ยอมรับในข้อจำกัดมีใครกันแค่ไหน ไม่ใช่เพียงการใช้ตราของแต่ละหน่วยงานขึ้นมาโชว์เท่านั้น

      เทรนการท่องเที่ยวในปี 2017  เรียกว่าเป็นเทรนโลกก็ว่าได้ คือ ทำจริง การใช้สัญลักษณ์ มาตรฐานให้ใกล้เคียงกันมาที่สุด เป็นเรื่องเล่าที่เอาไปใส่ในที่ต่าง ๆ  การทำให้สัญลักษณ์สอดคล้องกับเครือข่าย เขตต่าง    สามารถเชื่อมโยงกันกัน ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี อาทิ ประเทศญี่ปุ่น

     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ  อพท.  หัวใจสำคัญ คือ ความยั่งยืน ทำอย่างไรให้ท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ท่องเที่ยวรับใช้ชุมชน ไม่เอาท่องเที่ยวบังคับชุมชน ซึ่งการเรียนรู้วิถีชีวิตเรื่องเล่าของชุมชน จะทำให้ท่องเที่ยวไทยขายไปได้อีกนาน ซึ่ง 7 พันตำบล 7 หมื่นหมู่บ้าน ล้วนมีเรื่องเล่า นี่คือศาสตร์ของพระราชา