เตรียมแถลงข่าว “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.45 น.  ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ความพร้อมและความก้าวหน้าของการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรักษาพยาบาล รวมเฉลิมพระเกียรติฯและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แบบครบวงจร (Excellence Center) ที่มีมาตรฐานสากลประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรองรับการบริการสุขภาพแก่ประชาชนภายในอาคาร