วาววา ณิชารีย์ ปั้นแบรนด์โซยังควบคู่การแสดง      วาววา ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด นักแสดงสาว และในฐานนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ โซยัง น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ เผย การเริ่มต้นเป็นนักเจ้าของสินค้า ต้องลงมือทำทุกอย่าง ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ อย่างถั่วเหลือง ต้องดูอย่างดีเพื่อคุณภาพคงที่ เรียกได้ว่าทุกขั้นตอน ซึ่งถ้ามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยส่งเสริมการผลิตน้ำเต้าหู้ เพื่อให้คุณภาพคงเดิม คุณค่าสารอาหารยังคงอยู่
    ถามว่ามันแตกต่างจากการแสดงหรือไม่ แน่นอนว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่าง การเป็นนักแสดงและการหันมาจับสินค้าของตัวเองสักตัว  เมื่อเราลงทุนไปแล้วต้องทำให้เต็มที่และการที่มาจับน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ ไม่ใช่เป็นแค่เทรนด์ แต่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วย