“มหกรรมของดีอีสานกลาง” Central E-San Festival 2017 Living knowledge and wisdom อีสานกลาง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ได้รับมอบหมายภารกิจในการส่งเสริมตลาดสินค้า ภาพลักษณ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นศูนย์กลางของเส้นทาง East West Economic Corridor ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของจังหวัดขอนแก่น  และกลุ่มจังหวัดที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าเกษตรกรรม/เกษตรแปรรูป  สินค้าอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวและบริการเชื่อมโยงตลาด ให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต สู่ตลาดสากล รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ตลอดจนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ภายใต้การจัด  งานมหกรรมของดีอีสานกลาง Central E-San Festival 2017   ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน  2560  ณ Exhibition Hall 7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงอีสานกลาง แหล่งอารยธรรมล้ำค่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้คอนเซปต์ living knowledge and wisdom  อีสานกลาง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิต นำท่านเที่ยวชมและเรียนรู้ในบรรยากาศพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สะท้อนผ่านสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลาย การสาธิตและแสดงภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม มางานนี้ เสมือนท่านได้ไปสัมผัสอีสานกลางอย่างแท้จริง กิจกรรมหลักภายในงานคือการออกร้านจำนวน 300 คูหา โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าโอทอป, โซนสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง, โซนสินค้าผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และสินค้าบริการ, โซนสินค้าอุตสากรรม, โซนสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป และโซนอาหารท้องถิ่น อาหารอีสานขึ้นชื่อ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแต้มสี ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมลายสาเกต ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกบ้านแพง ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน ข้าวหอมมะลิชั้นดีจากทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมชิมหลากเมนูอาหารอีสาน ส้มตำเกาเหลารวม ไก่ย่างเขาสวนกวาง พร้อมโปรโมชั่นภายในงาน ช้อปสินค้าครบ 2,000 บาท หรือ ช้อปสินค้าครบ 4 จังหวัด ในมูลค่า 1,000 บาท รับของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม จังหวัด และรับคูปองลุ้นรางวัลพิเศษอีกมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น, รางวัลโรงแรมที่พัก และในทุกวันงานพบช่วงเวลานาทีทอง ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในราคาสุดพิเศษ

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมงานได้อย่างแท้จริง ทางผู้จัดงานได้จัดโซน Central E-San Live Museum ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ภายในโซนนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้เสมือนมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าโอท้อป สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี โดยมี กระติ๊บยักษ์ สูงกว่า 4 เมตร เพื่อเป็น Landmark ของโซนให้มาแชะ แชร์ เช็คอิน ภายในงาน พร้อมกับมีการแสดงสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของทั้ง 4 จังหวัด พร้อมโซนนิทรรศการกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, นิทรรศการผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง, นิทรรศการ 4 จังหวัดอีสานกลาง, นิทรรศการขอนแก่น SMART CITY  ทางผู้จัดงานยังได้จัดกิจกรรมที่จะสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าชมจะมีขึ้นในตลอด 7 วันงาน  จากการแสดงโปงลางสะออน (อี๊ด โปงลางสะออน) ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมาย อาทิ (11 ก.ย.) เพชร สหรัตน์, (12 ก.ย.) ธัญญ่า อาร์สยาม, (13 ก.ย.) ป๊อปปี้ ไมค์ทองคำ, (14 ก.ย.) นัท มาลิสา ไมค์ทองคำ, (15 ก.ย.) เต๋า ภูศิลป์, (16 ก.ย.) ลำไย ไหทองคำ และ (17 ก.ย.) อาร์ม ชุติมา