ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ นั่งแท่นบริหาร เอสซีบี อบาคัสดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนวัตกรรม AI (Artificial Intelligence) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นับเป็นแห่งแรกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคารของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) และฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงของธนาคารฯ  นอกจากนี้ ดร.สุทธาภายังเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงินในตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกด้วย

ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. สุทธาภามีบทบาทในวงการการเงินและการธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่  นักเศรษฐศาสตร์ประจำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง และเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) กลุ่มบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ของไทย

สำหรับแวดวงการศึกษา ดร.สุทธาภา เป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ รวมทั้งยังเขียนคอลัมน์ประจำรายเดือนชื่อว่า “In Ponderland” ให้แก่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ดร.สุทธาภา ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (ICho) ครั้งที่ 23 และในปีพ.ศ. 2550 ดร.สุทธาภา ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 21 ผู้นำรุ่นใหม่ที่สถาบันเอเชียโซไซตี้ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย