ตามรอยศรัทธามหากุศล รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ ๙
 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง จัดงาน ตามรอยศรัทธามหากุศล รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2560 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย