๑๒ ตุลาคม ร่วมจารึกรอยประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ทรีดีอนิเมชั่น “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ บริษัท ธรี ดี แลนด์ จำกัด และ กลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมสนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และ บริษัท ซัคเซซ กูรูส์ จำกัด  จัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่น ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King Bhumibol Adulyadej” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จัดขึ้นให้ชมฟรี ในระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.เป็นต้นไป วันละ ๑๒ รอบ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์  สถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์

         โดยกำหนดจัดพิธีเปิดการจัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่น ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน  Tribute To The Beloved King Bhumibol Adulyadej”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐   โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ควอเทียร์พาร์ค ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

           นายธีร์ นันทวริศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรีดี แลนด์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ทรีดี อนิเมชั่นเทิดพระเกียรติ “ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย” กล่าวว่า “ ภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่นนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศที่จัดสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล  ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ ซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมรุอันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์และทรงจุติลงมายังมนุษย์โลก เมื่อสวรรคตจึงมีการจัดสร้างพระเมรุมาศ เพื่อจำลองเขาพระสุเมรุเพื่อเป็นการส่งเสด็จกลับสู่สวรรคาลัยดังเดิม

          นายมนาเทศ อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ กล่าวว่า “เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

            ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทางศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ  ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่น ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King Bhumibol Adulyadej” บนผนังอาคารศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ  ดิ เอ็มควอเทียร์ พื้นที่กว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.เป็นต้นไป”

           นอกจากภาพยนตร์ ทรีดีอนิเมชั่น ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สุดยิ่งใหญ่ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King Bhumibol Adulyadej” ยังมีการผสานเข้ากับจินตนาการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านผลงาน จิตรกรรม และ ประติมากรรม อันงดงามของกลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต และอ.ช่วง มูลพินิจ  ประติมากรเอก อ.วัชระ ประยูรคำ พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินชั้นแนวหน้าอาทิ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา อ.ธวัชชัย สมคง อ.สุวัฒน์ วรรณมณี อ.เนติกร ชินโย และ อ.ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผสานลงในการฉาย 3 D Mapping

                ภายในงานนี้ทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิมพ์ภาพโปสการ์ดที่ระลึก พระบรมสาทิสลักษณ์ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” น้อมรำลึกครบรอบ ๑ ปีแห่งการสวรรคต โดย จิตรกร ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เก็บเป็นที่ระลึกมี ๓ แบบ จำนวน ๑,๒๐๐ ใบ  โดยแจกในงาน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ณ บริเวณ ควอเทียร์ พาร์ค หน้าด้านอาคาร เดอะ กลาส ควอเทียร์ สถานีรถไฟฟ้า  พร้อมพงษ์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก

               “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” หลอมรวมผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าทุกแขนงมาถ่ายทอดลงในสื่อภาพยนต์ดิจิตัลทรีดี เป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งความงดงามในโลกศิลปะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันจะเป็นประวัติศาสตร์และรอยจารึกอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยผู้ที่ได้มาสัมผัสไปตลอดกาล