ตามรอยกินรี ระยอง-พัทยา รางวัลการันตีคุณภาพ Thailand Tourism Awardsการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดประกวด คุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท 1. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. ประเภทรายการนำเที่ยว 3. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 4. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 5. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (Thailand Tourism Awards) โดยในครั้งนี้ ได้HilightDD ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวที่คว้ารางวัล ยังจังหวัด ระยอง และเมืองพัทยา ชลบุรี


หมู่บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง คว้ารางวัล ดีเด่น ประเภท Award of Outstanding Performance
ครั้งแรกแห่งความประทับใจของหมู่บ้านทะเลน้อย ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ โดย คุณปรีชา สรรเสริญ ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการไปดูงานที่สถานที่ต่างๆ และนำมาพัฒนา ต่อยอดให้กับชุมชนในหมู่บ้านทะเลน้อย และภายในชุมชนจัดการได้เป็นระบบ และมีความพร้อมจึงได้ส่งเลือกโฮมสเตย์ 3 หลัง ของหมู่บ้านทะเลน้อยแห่งนี้เข้าประกวดเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้มาให้กับชุมชน

เมื่อมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านทะเลน้อย แล้ว ที่ต้องห้ามพลาดต้องแวะกราบพระขอพรที่วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาวราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดทะเลน้อย วัดที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เขาเล่ากันว่า เมื่อสมัยที่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จผ่านเพื่อนำทัพไปตีเมืองจันท์ ซึ่งได้หยุดพักทัพที่บ้านทะเลน้อยแห่งนี้ ภายในวัดท่านจะได้พบพระประทานเก่าแก่ มีโครงสร้างเป็นหวาย ฉาบปูนปิดทองเหลืองอร่าม มีเจดีย์เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 พระอุโบสถเก่าแก่กว่าอายุ 300 ปี  นอกจากนี้ยังมี ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช บัลลังก์จำลอง (บัลลังก์เก่าที่นำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

 


 

ผักกระชับ ผักพื้นถิ่นที่ปลูกกันเฉพาะที่นี่ มีหลายบ้านที่ปลูกกัน กว่าจะได้ยอดอ่อนที่เราทานกันนั้นต้องใช้เวลานานพอสมควรกันเลยทีเดียว เพราะต้องนำเมล็ดที่แข็งไปแช่น้ำนานถึง  80-90 วัน จากนั้นจึงนำเมล็ดที่เริ่มงอก ไปปลูกในแปลงผักที่เตรียมเอาไว้ ใช้เวลาปลูกอีกประมาณ 7 – 8 วัน ถึงจะเป็นต้นอ่อนที่นำมาทำอาหารทานได้ หากท่านใดสนใจจะพักโฮมสเตย์


สวนยายตา-เจ๊บุญชื่น ดีเด่น ประเภท Award of Outstanding Performance ครั้งที่ 11
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ภายในสวนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การเก็บเงาะ วิธีการบำรุงและตัดแต่งกิ่งผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการผักและผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงการชมสวน ชิมผลไม้จากต้น ซุ้มบุฟเฟต์ผลไม้สวนแห่งนี้


นอกจากจะมีผลไม้ยอดนิยมของเมืองระยอง ทั้งทะเรียน มุงคุด เงาะ ที่เปิดให้ชมชิมกันในสวนในช่วงเดือนผลไม้ และที่แห่งนี้ยังมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว อยู่หลายหลัง พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้ดูงาน ได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งกิจกรรมของที่นี่


พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์  เวิลด์ พัทยา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่ 11 ประเภท ดีเด่น Award of Outstanding Performance
สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว และ สมาชิกทุกคนในครอบครัว กับรูปแบบที่หลากหลายเต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และความบันเทิงมากมายภายในโลกแห่งความสนุกสนานใบนี้ อันประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ “เชื่อหรือไม่!” พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร


ปราสาทสัจธรรม รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่ 11  ประเภท ดีเด่น Award of Outstanding Performance
ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth) เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นโดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ นอกจากนี้เขาเป็นยังเจ้าของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณอีกด้วย ชาวบ้านเรียกชื่อปราสาทแห่งนี้โดยทั่วไปว่า "วังโบราณ" หรือ "ปราสาทไม้" ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมมันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนา


พระบรมสารีริกธาตุ ปรากฏบังเกิดเหตุเป็นอัศจรรย์ว่าเพลิงทิพย์เกิดขึ้นเอง ลุกไหม้พระพุทธสรีระจนเหลือแต่พระอัฐิ พระเกศา พระโลมา พระนขาพระทันตา กับผ้าคู่หนึ่ง พระอัฐิธาตุทั้งปวงไหม้ละเอียดเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ เท่าเมล็ดถั่วแตกเท่าเมล็ดข้าวสารหัก ขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด ส่วนที่ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ตามเดิม คือ
พระอุณหิธาตุ (พระธาตุอัฐิหน้าผาก)
พระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)
พระอักขกธาตุ (พระรากขวัญ)
พร้อมทั้งพระทนต์อีก 36 ซี่

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่ 11  ประเภท ดีเด่น Award of  Excellence 
ทิฟฟานี่ โชว์ ได้ปรับปรุงโรงละครและได้ขยายโรงละครเพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 1,000 ที่นั่ง มีเนื้อที่กว้างขวางและสะดวกสบาย มีการปรับปรุงระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ได้มาตรฐานระดับสากล ที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลก
 

โครงการ Thailand Tourism Award โดยมี "รางวัลกินรี" เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation)