ปิดตัวภาพยนตร์ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” สุดยิ่งใหญ่ ขยายเวลาฉายถึง 29 ตุลาคมศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ บริษัท ธรี ดี แลนด์ จำกัด และ กลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมสนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และ ซัคเซซ กูรูส์ จัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่น ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King Bhumibol Adulyadej” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้ชมฟรี ระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.เป็นต้นไป วันละ ๑๒ รอบ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์  สถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์  โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้คนผู้จงรักภักดีที่ร่วมชมพระบารมีมากมาย


ทั้งนี้  นายธีร์ นันทวริศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรีดี แลนด์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ทรีดี อนิเมชั่นเทิดพระเกียรติ “ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย” กล่าวว่า “ ภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่นนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศที่จัดสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล  ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ ซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมรุอันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์และทรงจุติลงมายังมนุษย์โลก เมื่อสวรรคตจึงมีการจัดสร้างพระเมรุมาศ เพื่อจำลองเขาพระสุเมรุเพื่อเป็นการส่งเสด็จกลับสู่สวรรคาลัยดังเดิม”

สำหรับภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน" ได้มีการผสานเข้ากับจินตนาการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านผลงาน จิตรกรรม และ ประติมากรรม อันงดงามของกลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต และอ.ช่วง มูลพินิจ  ประติมากรเอก อ.วัชระ ประยูรคำ พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินชั้นแนวหน้าอาทิ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา อ.ธวัชชัย สมคง อ.สุวัฒน์ วรรณมณี อ.เนติกร ชินโย และ อ.ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายราชสักการะแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ผสานลงในการฉาย 3 D Mapping 
 

ภายในงานวันเปิดนอกจากจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว บนเวทียังมีการแสดงถวายอาลัย อาทิหุ่นละครเล็กการแสดงคนเชิดโขนปะทะคนเชิดหุ่นและ การแสดงนาฏกรรมสร้างสรรค์ชุด สักการะเทวราช การแสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เพื่อมอบแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควบคุมการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ภายในงานวันเปิดนอกจากจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว บนเวทียังมีการแสดงถวายอาลัย อาทิหุ่นละครเล็กการแสดงคนเชิดโขนปะทะคนเชิดหุ่นและ การแสดงนาฏกรรมสร้างสรรค์ชุด สักการะเทวราช การแสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง เพื่อมอบแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควบคุมการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์