อลังการ ล่องสะเปา จาวละกอน ประจำปี 2560สืบสานงานประเพณีลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์ของนครลำปาง เรียกว่า “ล่องสะเปา จาวละกอน”ระหว่างวันที่2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา   เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำปาง และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

“สะเปา” ตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองหมายถึง “เรือสำเภา” ตามเอกลักษณ์ของสะเปาที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์และคติความเชื่อว่าการล่องสะเปาเป็นการทำทานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

คืนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จะจัดให้มีการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ” เพื่อค้นหาสาวงามที่จะมาร่วมขบวนแห่ล่องสะเปาจาวละกอน บนเวทีการประกวดจัดให้มีการแสดงดนตรีของศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง

 คืนวันที่ 3 จะเป็นการล่องสะเปา โดยสะเปาที่ล่องนี้ทำจาก กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส มาประดิษฐ์เป็นสะเปา ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างสะเปา สิ่งที่ใส่ในสะเปา ประกอบด้วย  ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่เราอุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง

 

ล่องสะเปา จาวละกอน นครลำปาง จัดแห่ขบวนสะเปาทั้งทางบกและทางน้ำ โดยในปีนี้มีสะเปาน้ำส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 12 สะเปา ที่ลอยกลางลำน้ำแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง บริเวณเหนือเขื่อนยาง สะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัยซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของชาวล้านนาไว้แล้วยังสามารถที่จะสัมผัสถึงกลิ่นไอของ “วัฒนธรรมสองแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 สู่สมัยรัชกาลที่ 10

 คืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ชมขบวนแห่สะเปารถใหญ่จำนวน 10 ขบวน จากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งขบวนบริเวณสามแยกเก๊าจาว เคลื่อนไปตามถนนประสานไมตรี ผ่านหน้าสถานีรถไฟ ผ่านสี่แยกดอนปาน สู่ถนนฉัตรไชย มายังข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ชมการแสดงของศิลปิน บนเวทีข่วงนคร ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปจนถึงศาลากลางจังหวัดลำปาง(เก่า)

สำหรับผลการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบ้านดงไชย รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

และรางวัลชมเชยได้แก่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ร้านฮ้านแม่หญิง สมาคม อสม.อ.เมือง ร้านขะเจ้า จุ่มสะหรีเกาะคา และคุ้มเทวดา รับเงินรางวัล 20,000 บาท

อลังการ ล่องสะเปา จาวละกอน ประเพณีของคนนครลำปาง ที่เมื่อถึงช่วงลอยกระทง ต้องกลับบ้านมาพบปะและร่วมกัน และชมความงามของการล่องสะเปาน้ำ และสำเปาทางบก ที่ถือว่ามีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

 สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ลำปาง  โทร.0 5422 2214 -15 E-mail: tatlampang@tat.or.th