กิจกรรม “พระแม่นั่งเมือง” รำลึกพระนางเจ้า “จามเทวี” ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ลำพูน จัดกิจกรรม “พระแม่นั่งเมือง” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความรัก ความศรัทธา ความกตัญญู และรำลึกถึงพระนางเจ้า “จามเทวี” ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย ภายใต้แผนงาน 9 มหัศจรรย์ล้านนา @ลำพูน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน

        ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวจัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "วันพระแม่นั่งเมือง" ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมงานวันพระแม่นั่งเมืองถือเป็น มหัศจรรย์ ที่ 2 ใน 9 มหัศจรรย์ล้านนา@ลำพูน ตั้งเป้าเชิญคนรักศรัทธาพระนางจามเทวี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 5,000 คน ถวายการฟ้อน ในวันพระแม่นั่งเมือง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความรัก ความศรัทธา ความกตัญญู และรำลึกถึงพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย หลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอเพื่อให้งานในครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่เป็นงานของคนลำพูน ภายใต้กิจกกรรมจะมีช่างฟ้อน 5,000 คน มาร่วมกันฟ้อนถวาย ทั้งฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ทั้งหญิงชายทุกเพศทุกวัย

   ด้านนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ ททท.สำนักงานลำปาง ได้วางแผนการตลาดประจำปี 2561 ที่จะผลักดันให้จังหวัดลำพูนเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก่อย่างยั่งยืน” โดยที่จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่มีอัตราการเติบโตตัวเลขนักท่องเที่ยว และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้แผนงาน “9 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน” ซึ่งการจัดในครั้งนี้ เป็นแผนงานที่ 2 คืองาน “พระแม่นั่งเมือง” 26 พฤศจิกายน 2561 อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม และร่วมฟ้อนเล็บตามแบบฉบับล้านนาที่มีความสวยงามที่จังหวัดลำพูน และในช่วงดังกล่าว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ของจังหวัดลำพูน