ปิด กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 : ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมมอบรางวัลแก่สถาบันที่ได้รับผลงานประดิษฐ์คิดค้นและประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับชั้นการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมติดดาวสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรมติดดาวดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ข้าวปั้นน้ำพริกห่อไข่ชะอม” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ และผลงาน “ม้าปอกมะพร้าว” จาก วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา กลุ่มที่ 2กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผลงาน “เครื่องกายภาพบำบัดการเดิน”จาก วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และผลงาน “สบู่ขัดผิวจากหัวไชเท้าและกากชาไทย” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ผลงาน “แท่นวางมือถือ กล้อง ขยับตามความเคลื่อนไหว” จาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และผลงาน “เครื่องเติมน้ำมันเกียร์รถยนต์อัตโนมัติแบบพกพา”จาก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่มที่ 4 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน “เขย่ามัน!!!” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผลงาน “ระบบแจ้งเตือนไฟป่าจากโดรน” จาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว กลุ่มที่ 5 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน “กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ” จาก วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และผลงาน “กระเป๋าสำรองไฟฟ้า” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
ทั้งนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล 5 ดาว ได้แก่ผลงานเรื่อง “กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ” ของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง