เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่าที่กทม.     นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ในนามของคณะดำเนินงานกิจกรรม งานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก เปิดเผยว่า ได้มีการขยายผลการจัดงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้นำแนวการจัดงานที่ผ่านมา มานำเสนอให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้เข้าร่วมชม ชิม ช้อปภายในงานชื่อ “งานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มจังหวัดสนุกจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้มุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ทั้งยังมีส่วนสนับสนุนสินค้าเอกลักษณ์  ของกลุ่มชาติพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วย