งานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม "เทิดทูนเทิดไท้องค์ราชัน" งานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม "เทิดทูนเทิดไท้องค์ราชัน" จัดโดยคณะกรรมการมูลนิธิ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ดิ เอิมโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมแพล็กซ์ จัดงานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรมอันล้ำค่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเป็นการเทิดไท้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 ประธานในพิธี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงกรณี มหานนท์ รองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร คุณหญิงโรส บริบาลบุรีกภัณฑ์ คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทธ์ คุณสิริยน ศรีอรทัยกุล คุณจิระพันธ์ อุลปาทร

ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานศิลปะ น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกถึงวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเทิดไท้องค์ราชัน แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

นอกจากนี้ในการจัดการครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด แก่จิตรกรและประติมากรในมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมศิลปิน จิตรกร ประติมากร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้อนุรักษ์งานศิลปะ รวมทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบแก่โครงการในพระราชดำริ เช่น มูลนิธิพระดาบส เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นลำดับไป

โดยภายในงานมีอาจารย์วินัยพันธุรักษ์อาจารย์แมนวทัญญูมุ่งหมายอาจารย์แนบโสตถิพันธุ์ ร่วมขับกล่อมบทเพลง ณ บริเวณชั้น G ดิ เอิมโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมแพล็กซ์

ผลงานจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.30 น.