Digital Marketing for Hospitality 4.0สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย  นำโดย  เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมฯ จัดงานสัมมนนาภายใต้หัวข้อ “Digital Marketing for Hospitality 4.0” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กสม วิชชุลดา บรรยายพิเศษ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์สูงสุดกับการทำงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอล ทั้งนี้มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานกว่า 60 คน โดยมี สมหมาย โยคาพจร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดุสิตธานี มอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ โรงแรมดุสิตธานี