AMA ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด  (มหาชน) หรือ AMA พร้อมทีมงาน ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ  ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ จากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด  (มหาชน)