ยิปรอค คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่อง 3 ปี“ยิปรอค” คว้ารางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น” ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยความสำเร็จนี้มาจากการดำเนินงานของโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง ในการดำเนินงานและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อุบัติเหตุจากงานเป็นศูนย์ ความเจ็บป่วยจากงานเป็นศูนย์ และขยะที่นำใช้ใหม่ไม่ได้เป็นศูนย์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างจริงจังขององค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานทุกคนในองค์กรของเรา ขอขอบคุณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่คัดเลือกให้ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของเราได้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง องค์กรของเรานั้นขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา และตระหนักถึงคุณค่าในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่เกิดจากการทำงานทั้งในขั้นตอนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์”

“ในการบรรลุเป้าหมายเรื่องอันตรายจากงานเป็นศูนย์ และการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เราพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขั้นสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ยิปรอคมีจุดประสงค์ในการขจัดอันตรายต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เป็นศูนย์ในทุก ๆ ด้าน และสิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของยิปรอค ซึ่งเราทุ่มเทความพยายามต่อการปฏิบัติในทุกส่วนงานขององค์กร เพื่อเน้นย้ำถึงการป้องกันผลกระทบเชิงลบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติของเรา”