สัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 วันที่ 1 กพ.ซอยศูนย์วิจัยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซปต์  ภายใต้หัวข้อ “Kidneys & Women’s Health” ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 5-6  ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ซอย 47  โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ  ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้

 

 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในเด็กที่พบว่าเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการบริโภคเค็มนอกจากเป็นโรคไตแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจ // โรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  จึงทำให้ในเดือนมีนาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรมวันไตโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ที่ 3  มีนาคม 2561 เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับกิจกรรม “วันไตโลก” จะมีการจัดนิทรรศการ ด้านการให้ความรู้เรื่องโรคไต เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต และเรื่องของสตรีกับโรคไต  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718 1898 หรือ เว็บไซต์ www.nephrothai.org