สยามเจมส์ เปิดสำนักงานใหญ่ “อาคารพันธุ์ศักดิ์” ใจกลางเมืองกลุ่มบริษัท สยามเจมส์ ผู้นำธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว นำโดยนางสุรีย์ ทองจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพันธุ์ศักดิ์ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ณ อาคารพันธุ์ศักดิ์ ถนนเพชรบุรี นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยมีบรรดาพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดี