สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง), ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์  ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม  (ที่ 2 จากซ้ายแถวล่าง)ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช  อุปนายกด้านกิจกรรมสังคม (ที่ 5 จากซ้ายแถวล่าง) พร้อมคณะจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน โดยมีกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ ตรวจและรักษาโรคผิวหนังประจำปี 2561  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “โรคผิวหนังทั่วไป”  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี