GIT เฟ้นหานักออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน ยกระดับเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัด “โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12” (GIT’s World Jewelry Design Awards 2018) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 315,000 บาท ในหัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ไข่มุกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล  สนับสนุนงานด้านการออกแบบเครื่องประดับควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

    นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีความสำคัญอย่างมากกับเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทย  การจะรักษาตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ขยายตัวได้ สิ่งสำคัญที่จะมีส่วนเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย ควบคู่กับฝีมือที่ประณีตงดงาม อีกทั้งผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นิยมชมชอบแฟชั่น ที่มีความแปลกใหม่ มีทิศทางและความเคลื่อนไหวตลอดเวลา สถาบัน จึงต้องพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  เช่น ด้านอัญมณีศาสตร์ ด้านการออกแบบ และด้านการตลาด ทั้งยังต้องสร้างความตื่นตัวให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ในวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทย

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก เพราะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 10  ลำดับสินค้าที่มีการส่งออกและสร้างการเติบโตให้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ซึ่งตัวเลขขยายตัวเพิ่มขึ้น 8% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และไทยกำลังจะประกาศตัวว่า เราเป็น "ศูนย์กลางการค้าการผลิตอัญมณีโลก"

"สินค้าอัญมณี รวมทอง มีสัดส่วน45% ของการส่งออก ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 รองจากยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  โดยที่ขายดีอันดับ1 ได้แก่ เครื่องเงินเครื่องประดับทอง ตามด้วยพลอย อัญมณีที่มีพลอยผสมและมุก  ยอดขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมีรายได้หมุนเวียนมากกว่า  ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณ 8-9% ของจีดีพี" นางดวงกมล กล่าว

      ดังนั้นสถาบัน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ได้จัดประกวด“โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the surface เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ไข่มุกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ผู้เข้าประกวดจะต้องนำไข่มุกหรือส่วนประกอบของหอยมุกมาประยุกต์และออกแบบเป็นผลงานเครื่องประดับอันงดงาม ผลงานการออกแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ชุด จะได้ทำการผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับจริง  โดยสถาบันหรือผู้สนับสนุนการผลิตชิ้นงานอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีการเวิร์คช็อปแนวทางในการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ โดยอาจารย์ปวรัตถ์สรณ์ จอมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของ GIT เวิร์คช็อปเทคนิคการเลือกซื้อไข่มุก โดย อาจารย์ อังกินันท์ จันทร์ศศิธร เชยประเสิร์ฐ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับ GIT และเสวนา หัวข้อเทคนิคในการเลือกใช้สีของอัญมณีในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจ โดย อาจารย์ นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับ GIT ให้กับผู้ที่สนใจด้านการออกแบบอีกด้วย นอกจากนี้ “โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12” (GIT’s World Jewelry Design Awards 2018) ยังเป็นเวทีที่ท้าทายความสามารถสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงนักออกแบบมืออาชีพ ให้ได้มาร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การจ้างงานจริงในอุตสาหกรรมต่อไป


  ทั้งนี้ "การประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 12" เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 พ.ค. 61 สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th หรือ โทร. 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313