TGPRO คว้า มอก. ท่อสเตนเลสครบทุกรฐาน ตอกย้ำความสำเร็จรายแรก  บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO ปัจจุบัน บริหารงานโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณ รชต ลีลาประชากุล โดยมี คุณธนงค์ ลีลาประชากุล   ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ฯ และคุณกรฤต ลีลาประชากุล ผู้บริหารแผนก บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ฯ โดยบริษัทเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผลิตท่อและแผ่นสเตนเลส เกรด304 และ 316L ประกอบด้วย ท่อสเตนเลสในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ท่อสเตนเลสในงานแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อสเตนเลสในอุตสาหกรรมน้ำตาล ท่อสเตนเลสในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง ท่อสเตนเลสในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงแผ่นสเตนเลส ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001:2015 มาตรฐานแรงดัน PED ของยุโรป มาตรฐาน ASTM  มาตรฐาน 3A ส่วนมาตรฐานของไทย ก็ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มอก. 1439-2540 และ มอก. 1006-2535 (มอก.เวอร์ชั่นเก่า) ท่อสเตนเลสทุกเส้น ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศเยอรมัน

นายธนงค์  ลีลาประชากุล คุณธนงค์ ลีลาประชากุล   ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ฯ กล่าวว่า บริษัทเริ่มผลิตท่อสแตนเลส ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 45 ปี ที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลการันตีมาหลายรางวัล รวมไปถึง การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  ณ เวลานี้ ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับมาตรฐาน มอก.  สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มอก.ทุกผลิตภัณฑ์เป็นบริษัทแรก

ทั้งนี้ การได้รับการอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ ครบทุกมาตรฐาน โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตท่อสเตนเลสแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ทั้ง 4 ประเภท จากที่บริษัทได้นำท่อสเตนเลส 4 ประเภทเข้าทดสอบ และตรวจเช็ค กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จนได้ปรับ มอก.เวอร์ชั่นใหม่ 2 ประเภท และมอก.ของท่อเหล็กกล้าไร้สนิทตัวใหม่ และต่อไปคนไทยจะได้ใช้ท่อเหล็กกล้าไร้สนิทที่มีคุณภาพมาตรฐานตามสากล

 

ปัจจุบัน จีทีโปร มีสัดส่วนรายได้การส่งออกต่างประเทศ และในประเทศ อยู่ที่ 30% และ70% และมีการลงทุน นำเข้าเครื่องจักรจากอิตาลี เพิ่มกำลังการผลิตและตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านท่อสเตนเลสที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 สำหรับ“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

1.มาตรฐานเลขที่ มอก. 1006 – 2558
ท่อสเตนเลสที่ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง และทนการกัดกร่อนได้ดี เหมาะกับอุตสาหกรรมหนักทั่วไป อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบงานประปา งานบำบัดน้ำเสีย โรงงานไฟฟ้า ท่อสเตนเลสนี้ ครอบคลุมขนาดตาม ASTM A-312  ISO 1127 และ JIS G-3459  ซึ่งท่อประเภทนี้ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สามารถผลิตได้ใหญ่ที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 20 นิ้วบนแนวเชื่อมเดียว ท่อสเตนเลสลักษณะนี้ จะทนอุณหภูมิและแรงดันสูงๆได้ดี ทั้งยังทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมากจึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนักทั่วไป  โครงสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่น ๆ

2.มาตรฐานเลขที่ มอก. 1439 – 2558

ท่อสเตนเลสที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน และต้องเดินเครื่องจักรเป็นเวลานาน เช่น หม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่งหรือเครื่องควบแน่น ใช้กับอุตสาหกรรมน้ำแข็งหลอด อุตสาหกรรมน้ำตาล โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ท่อสเตนเลสนี้ ครอบคลุมลักษณะส่วนหนึ่งของ  ASTM A-249 ซึ่งทีจีโปร มีกรรมวิธีในการรีด กด ทับตะเข็บแนวเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันสนิท

3.มาตรฐานเลขที่ มอก. 2676 – 2558

 ท่อสเตนเลสที่ใช้ในงานทั่วไป  ท่อสเตนเลสนี้ ครอบคลุมลักษณะส่วนหนึ่งของ  ASTM A-269 ซึ่งทีจีโปร มีกรรมวิธีในการรีด กด ทับตะเข็บแนวเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงเหมาะที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เน้นแนวเชื่อมแข็งแรง ท่อตรงตลอดความยาว ทนต่อการบานปาก การกดแบน และแรงดันน้ำ จึงเหมาะกับสิ่งที่ต้องทนความร้อนนาน ๆ เช่น ใช้เป็นคอนเดนเซอร์ในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง Evaporator (อีวาพูเรเทอร์) และอื่น ๆ


 4.มาตรฐานเลขที่ มอก. 2689 – 2558

 ท่อสเตนเลสที่ใช้ในงานโครงสร้างงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสนี้ ครอบคลุมลักษณะส่วนหนึ่งของ  ASTM A-554 แบ่งตามรูปภาคตัดขวางได้เป็น dyo3 แบบคือ แบบกลม, แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยท่อทุกเส้นผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัย ทำให้ผิวภายนอกเรียบเนียน เส้นผ่าศูนย์กลางสม่ำเสมอ ท่อกลมตลอดแนวความยาว ในส่วนของท่อมีระยะความโค้งเว้าตามมุมกำหนด ท่อนี้มีให้เลือกทั้งเป็นผิวแบบผิวเงาเหมือนกระจก และแบบผิวลายขนแมวหรือเส้นผม ให้เลือกตามการใช้งาน จึงเหมาะที่จะใช้ในงานรั้วบ้าน ราวบันได ราวกันตก มือจับ ประตู หรืองานตกแต่งอื่น ๆ ตามต้องการ โดยการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน