Food Innovation Contest 2018 ซีชั่น 2 สวทน. ชวนนิสิตนักศึกษา ฟอร์มทีมเฟ้นไอเดียดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ “ Food Innopolis Innovation Contest” ในปีที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพในการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอย่างมาก การแข่งขันในปีนี้ เราจึงเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเวทีในการแสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ และการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งระหว่างกลุ่มนักศึกษาเอง รวมไปถึงระหว่างอาจารย์ด้วยเช่นกัน และยังเป็นแหล่งให้ภาคเอกชน เสาะหาบุคคลากรที่มีคุณภาพจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทำงานในองค์กร และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมประกวดไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2018 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ได้กำหนดโจทย์การแข่งขัน ภายใต้ 2 แนวคิด โดยแนวคิดแรกคือ Silver Food ซึ่งสืบเนื่องมาจากสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายในปี 2568 ซึ่งหมายความว่า ตลาดในส่วนของผู้สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและประเทศที่พัฒนาแล้ว และเมื่อมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ความต้องการอาหารที่เหมาะกับสังคมสูงวัยเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนักนวัตกรรมอาหาร จึงอยากให้นิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อตอบโจทย์ “นวัตกรรมอาหารสำหรับสังคมสูงวัย”

ส่วนอีกแนวคิด ดร.อัครวิทย์ กล่าววว่า คือ นวัตกรรมอาหาร Less is More – More is More โดย Less is More มีต้นกำเนิดจากวงการศิลปะที่เรียกว่า Minimalism โดยมีหลักคิดคือ การใช้วัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบที่ลดทอนบางกระบวนการทางอาหารบางอย่าง เช่น การดูดซึม หรือการใส่ส่วนประกอบปริมาณน้อยลง แต่ได้คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น กล่าวคือ ลดทอนส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งหลายๆ วงการรวมทั้งวงการอาหารเองก็ได้เริ่มนำคำนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งในแนวคิดนี้จะให้นิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์ไอเดียที่นำเสนอนวัตกรรมโดยเลือก “ตัดหรือลด” บางสิ่งบางอย่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ และ “เพิ่ม” ประโยชน์หรือคุณค่าที่มากขึ้น เพื่อมอบ “คุณค่าใหม่” ให้กับวงการอาหาร นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ทางเลือกเพิ่มคือ More is More คือ “มาก ได้มากยิ่งกว่า” เพื่อท้าทายนิสิต นักศึกษาที่สามารถคิดไอเดียที่เติมความ “มาก” และให้ “คุณค่าที่มากขึ้น” กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้ การแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2018 จะเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 โดยนิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมประลองไอเดียด้านนวัตกรรมอาหารสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : FI Innovation Contest