เปิดงาน The 4th Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE) and RAIL Asia Expo 2018   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ และ แสดงนิทรรศการ  อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4และ RAIL Asia Expo 2018 ณ. ฮอลล์แสดงสินค้า  สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต  เรล ลิงก์  มักกะสัน โดยมี นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายดิสพล   ผดุงกุล  นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ นายเดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น  เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวรายงานและต้อนรับ ซึ่งงานนี้ประประความสำเร็จอย่างดีมีผู้ร่วมงานกว่า 3,000 คน