วช.ร่วมกับม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน“เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า โดยในวันที่ 8 เมษายน 2561 รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับประกาศนียบัตรร่วมการประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” และ ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เยี่ยมชมการก่อพระเจดีย์ทรายของผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 44 ทีมโดยได้แวะชมการก่อพระเจดีย์ทรายของ วช.ซึ่ง ร่วมกับ มทร. ศรีวิชัย ด้วย