“อ.วรรณวิไล นักพลังจิต ได้รับ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ครอบครัวสุดปลื้ม”อาจารย์วรรณวิไล กันเพ็ชร์  นักพลังจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งพลังงาน ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากHonorary Doctoral of Philosophy DegreeจากInternational University of Morality USA (IUM)  ครอบครัวสุดปลื้ม  มากหน้าหลายตาเหล่าข้าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะนายกองเอก ปราโมทย์ธัญพืช ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี. สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งเหล่าบรรดาลูกศิษย์ร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

           

สำหรับอาจารย์วรรณวิไล  กันเพ็ชร   นักพลังจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งพลังงาน ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือรักษาด้วยศาสตร์พลังจิต ทำให้ผู้ที่เข้ามามากหน้าหลายตาเห็นผลในการรักษา ล่าสุด กับ คุณกิติ ดัสกร จากที่เดินไม่ได้  รักษาเพียงไม่กี่วัน ทำให้เดินได้ สร้างความปลาบปลื้มอย่างยิ่งให้กับครอบครัว ทั้งยังอีกหลายๆ ท่าน นับเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาศาสตร์พลังจิตมาเผยแผ่ให้สังคมได้เข้าใจ และ ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และการดูแลตนเองร่วมถึงการสร้างความสำเร็จและลิขิตชีวิตได้ด้วยตนเองจากการนำพลังงานภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ในสังคมระดับนานาชาติได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของพลังธรรมชาติในมนุษย์

ซึ่งในที่นี้คือ การศึกษาเรื่องพลังจิตว่าเป็นสิ่งที่มีคุณูประการยิ่ง จึงพร้อมส่งเสริมและให้การสนับสนุนแนวทางการศึกษานี้ด้วยความยินดียิ่งเพราะศาสตร์แห่งพลังจิตนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างสูงของมนุษยชาติในกาลต่อไป ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นคัดเลือก อาจารย์วรรณวิไล กันเพ็ชร์  เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ  จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เอนก  หิรัญรักษ์ ประธานโครงการIUM-PHPM กันเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา