เอปสันจัดเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลกคุณปลวัชร นาคะโยธิน ผู้จัดการแผนกเครื่องพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง การเสวนา เปิดความลับของอิงค์เจทเทคโนโลยี นวัตกรรมเปลี่ยนโลกว่า ในงานมีการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายโดย อาจารย์ นพดล อาชาสันติสุข, คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน และคุณภูษิต ชัยงาม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมธุรกิจการปริ้นท์ภาพ, สื่อการพิมพ์, งานโฆษณา และการพิมพ์ผ้าเพื่อการตัดเย็บ อีกทั้งช่วงบ่ายมี Workshop งานปริ้นท์คุณภาพ จากเครื่องปริ้นท์ Epson

คุณวรพันธ์ ติยะรัตนาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ ที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจการถ่ายภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจถ่ายภาพและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่