สสวทท.ขานรับEEC แนะเรียนต่อด้านเทคนิค พร้อมชูการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุพลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู  นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท.) กล่าวในเวทีเสวนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ได้แนะเส้นทางอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครองควรเลือกเรียนต่อด้านเทคนิค หรือสายอาชีพ เพื่อที่จะได้มีอาชีพที่เป็นความต้องการของโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือมีชื่อย่อว่า “EEC” พร้อมทั้งเน้นการฝึกฝนทักษะในสายอาชีพของตน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต พร้อมนำเสนอ10สาขาอาชีพสเต็ม (STEM) และอาชีพรองรับโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่บูธสสวทท. ฮอลล์ 8 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ด้านนายบำรุง ไตรมนตรี กรรมการที่ปรึกษาสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเดียวกันว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงอยากแนะนำให้ออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบ “จินกังกง” นั้นเป็นออกกำลังกายแบบการยืดเส้นซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบจีน จากผลงานวิจัยพบว่า เป็นการออกกำลังกายที่สามารถลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนี้ มักพบในผู้สูงอายุ และผู้ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็มักจะมีโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคเบาหวาน หรือหัวใจหรือเป็นทั้งสามโรคในเวลาเดียวกัน

            จากงานวิจัยของพันโทหญิง ดร.อารีย์  เสนีย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้นำท่าออกกำลังกาย จินกังกงไปทำการวิจัยกับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในระยะเวลา สามเดือนผลปรากฏว่ารอบเอวสามารถลดลงจาก 85 เซ็นติเมตร เหลือ 80 เซ็นติเมตร และยังสามารถลดความดันโลหิตได้หากออกกำลังกายต่อเนื่อง พร้อมขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรียนพยาบาลและกลุ่มอื่นๆต่อไป