แสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยมะเร็งTK Palace Hotel@Convention โดย คุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย Director of Marketing คุณศิรินุช ผ่องคณะ Public Relations Manager เป็นตัวแทน ร่วมแสดงความยินดี ในงานก้าวสู่ปีที่ 3 นิตยสาร Bangkok Wealth&Biz พร้อมร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์