ไปเที่ยวบ่อพลอยโบราณเมืองจันทน์กันเถอะจันทบุรีใครก็รู้จักกันว่าเป็นเมืองผลไม้ ทะเลสวย ไปอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ แต่อีกมุมที่ขึ้นชื่อของจันทบุรี คือ นครแห่งอัญมณี ที่ใครๆไปก็จัก เราจะชวนเที่ยวเส้นทางแห่งอัญมณี ไปชมกันตั้งแต่แหล่งผลิตพลอยต้นน้ำ เรียนรู้การทำบ่อพลอย การขุด การเผาพลอย การเจียระไน จนออกเป็นสินค้าสวยๆสู่ตลาด ถือเป็นการท่องเที่ยว

ที่เข้าถึงวิถีอัตลักษณ์ชาวจันทบุรีที่ทำเหมืองแร่บ่อพลอยกันมานาน 5จุดที่เราไปควรแวะเยี่ยมชมกัน คือ ศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้พลอยแหวนจันทบุรี ของคุณลุงสำราญ รัตนเกียรติ ซึ่งยังคงรักษาอาชีพการทำพลอย โดยเฉพาะการทำเหมืองพลอยโดยไม่ใช้เครื่องจักร อยู่ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สนใจเข้าชม 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท สอบถามโทร.08 4944 4097 จุดที่สอง ไม่ไกลจากจุดที่หนึ่งมากนัก นั้นคือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อพลอยเหล็กเพชร เป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและอนุรักษ์กรรมวิธีหาพลอยแบบโบราณ ที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ที่ยังมีกิจกรรมดีๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้ลงขุดพลอยเอง ขุดได้นำกลับเป็นที่ระลึก ที่นี้จะมีร้านกาแฟน่านั่ง ชมการสาธิตขบวนการร่อนพลอย ฤดูผลไม้ร่วมกิจกรรมเก็บมังคุด ตัดทุเรียนได้ด้วย บรรยากาศที่บ้านสวนโบราณ 100 ปี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อพลอยเหล็กเพชร ตั้งอยู่ที่ ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สนใจโทร 087 822 9138 จุดที่ 3 เยี่ยมชมศูนย์อัญมณีวิสาหกิจชุมชน ณ เค.พี. จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อยู่ไม่ไกลจากตลาดพลอยจันทบุรี เป็นศูนย์จำหน่าย อัญมณีและเครื่องประดับแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี จุดที่ 4 ชม ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าและส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สมบูรณ์สุดของประเทศไทย เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณี ที่ใหญ่ในเอเชีย โดยนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต(Live Museum) ผู้เข้าชมสามารถมี ส่วนร่วมและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และจุดสุดท้าย ถนนอัญมณี หรือ ตลาดพลอย ตั้งอยู่ภายในบริเวณถนนศรีจันท์และซอยกระจ่าง เป็นถนนเศรษฐกิจ ที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รอดูการพัฒนาตัวของการท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณี ที่ทางจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมหยิบยกอัตลักษณ์วิถีคนทำพลอยมาเสริมอรรถรสให้นักท่องเที่ยวได้ฟิน กับเส้นทางนี้อย่างไร มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่จุดไหน รอชมรอเยือนกันนะคะ

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับขนานนามว่า “นครแห่งอัญมณี” และให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้สามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้นำด้านอัญมณีของไทย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564

จังหวัดจันทบุรีจึงได้ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เนื่องจาก มีความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปยังระดับโลกได้ ได้ผสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สื่อมวลชน ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ภาครัฐและเอกชน พัฒนาเครือข่ายธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกับการท่องเที่ยวตามเส้นทางสายอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี