ช.ร่วมเครือข่ายวิจัยภาคกลาง ม.เกษตร นำงานวิจัยเพิ่มผลผลิตลิ้นจี่สมุทรสงคราม 400 ล้าน



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สร้างกลไกเครือข่ายวิจัยภูมิภาค และให้การสนับสนุนเครือข่ายวิจัยภาคกลางโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานวิจัยไปช่วยเกษตรกร ตามความต้องการของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ไม่ออกผลผลิตต่อเนื่อง3-4ปี ให้สามารถมีผลผลิตในปี 2561 มากกว่า 4 พันตัน มีมูลค่าของรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ร่วม 400 ล้านบาท ทั้งนี้

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคกลาง ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยประเด็นสำคัญคือการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยชุมชน ณ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สระแก้ว

รวมถึงแผนการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ในพื้นทีอื่นๆ ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคกลาง พร้อมร่วมลงพื้นที่สวนลิ้นจี่ 200 ปี ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่จะเป็นพื้นที่ขยายผลและแหล่งเรียนรู้สำคัญ ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนแห่งแรก เป้าหมายในการดำเนินงานของกลไกเครือข่ายวิจัย4 ภูมิภาค ที่วช.พัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานขึ้น

เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานวิจัย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานวิจัย และเพิ่มพลังชุมชน ในการรับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อชุมชนเข้มแข็งและอยู่ที่ดีมีสุข