คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน Photo Fair 2018เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน Photo Fair 2018 และเปิดนิทรรศการศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2561 Photo Fair 2018

งานยิ่งใหญ่ของวงการถ่ายภาพไทย พบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 บริษัท บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมเพื่อคนรักการถ่ายภาพเต็มรูปแบบ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 เปิดงาน 10.30 – 21.00 น. ณ ไบเทค บางนา