“รองรศ.ดร.วรรณวิไล นักพลังจิตทิพย์ สุดปลื้ม ได้รับความเมตตา ลงนามความร่วมมือ”รอง รศ.ดร.วรรณวิไล นักพลังจิตทิพย์  สุดปลื้ม ได้รับความเมตตา ลงนามความร่วมมือ” ระหว่าง มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  กับ ศูนย์พลังจักวาลและพลังจิตทิพย์ อโรคยา  กันเป็นที่เรียบร้อย ณ  กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เล่นเอาเจ้าตัว พูดไม่ออกได้แต่นั่งยิ้ม เดินยิ้มว่า ผู้ใหญ่ เมตตาในครั้งนี้ การทำดีของตนเองไม่ไม่ได้หายไปไหน  ยังมีผู้ใหญ่ใจดี ที่เล็งเห็นการทำงานด้วยหัวใจของ ตนเอง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอบรมนั้นได้หายจากโรคร้าย

 รอง รศ.ดร.วรรณวิไล  กันเพ็ชร์ นักพลังจิตบำบัดพลังจักรวาล  ถึงกับพูดไม่ออก ที่ได้รับความเมตตาได้ร่วมลงนามความร่วมมือ จาก มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดย ท่านยุวัฒน์  วุฒิเมธี  ประธานมูลนิธิฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ รอง รศ.ดร.วรรณวิไล  กันเพ็ชร์ ประธานศูนย์พลังจักรวาลและ พลังจิตทิพย์อโรคยา และท่าน ดร.เอนก หิรัญรักษ์ และ ดร.จารวี หิรัญรักษ์  รวมถึง คุณจารุวรรณ  เวชตระกูล รองประธานศูนย์  เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ 

โดยวัตถุประสงค์จะสร้างสิ่งที่ดีต่อเยาวชน และ สังคมไทย คืนคนดีสู่สังคม  กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นเร็ว นี้ เราจะมีโครงการดูแลเยาวชนที่หันไปเกี่ยวข้องยาเสพติด โรคซึมเศร้า และ อีกหลายปัญหาที่ เรากำลังสำรวจกัน และ ร่วมลงมือทำงานกันในปีนี้  โดยรอง รศ.ดร.วรรณวิไล  กันเพ็ชร์ จะมีหน้าที่ดูแลเยาวชนที่มีปัญหา ป่วย โรคที่กล่าวมา จะใช้พลังจิตในการดูแล ซึ่งเห็นผลมาหลายครั้งจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน อยากให้ติดตาม ว่าจะมีผลงานให้ประจักษ์เร็ว ๆนี้ แน่นอน เราทำเพื่อเยาวชนของประเทศไทยเราเรียกว่าคืนคนดีสู่สังคม”