กำแพงเพชรสืบสานประเพณี นบพระ – เล่นเพลง 18-27 ก.พ. 62วัดพระบรมธาตุ นครชุมจังหวัดกำแพงเพชร เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาอีกเมืองหนึ่ง แม้หลายคนจะมองว่าเป็นเพียงเมืองผ่านเพื่อขึ้นเหนือ แต่เมื่อได้เข้ามาจะพบว่า  “กำแพงเพชร”ไม่ใช่ทางผ่าน แต่จะเป็นที่พักและเที่ยว” งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง งานประเพณีท้องถิ่นจะสร้างสีสันให้นครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก คึกคักอีกครั้งหนึ่ง

          นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นบพระ – เล่นเพลง กล่าวว่า   งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 จัดโดย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานที่พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง โดยปกติจะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย (ดูแลกำแพงเพชร) นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัด นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด และนายคณิศร ทองรักษ์ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด ร่วมแถลงข่าวงานประเพณี นพพระ-เล่นเพลงของจังหวัดกำแพงเพชร 

        จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้กำหนดจัดงานฯขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลากหลาย เพื่อเปิดเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

     นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย (ดูแลกำแพงเพชร) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

      กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม เพื่อสืบสานงานประเพณีการทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และเวียนเทียน (ช่วงค่ำ) ในวันมาฆบูชา ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เพื่อสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และความสำคัญของวันมาฆปุรณมี

      ขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทย พร้อมเจ้าเมืองต่างๆ กำหนดจัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มขบวนบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านวงเวียนต้นโพธิ์ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)) โดยขบวนแห่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่ พระยาลิไทย ได้นำพระมเหสี เจ้าเมือง ข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เดินทางไปนบพระธาตุ และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ สำหรับขบวนแห่จะประกอบไปด้วย ขบวนช้าง ม้า เสลี่ยงคานหาม พระยาลิไทย พระมเหสี และเจ้าเมืองต่างๆในอดีต จัดขบวนแถวยิ่งใหญ่ตระการตา

พิธีเปิด และ การรำพุทธบูชา ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 17.45 น. ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม ร่วมชมการรำพระพุทธบูชา จากผู้จิตศรัทธาชาวกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยว รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลององค์พระบรมธาตุเจดีย์ อายุครบ 662 ปี โดยผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาว ทัดดอกไม้สีขาว สวมสไบสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานประเพณีฯ

 การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น.   ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง สู่ยุครุ่งเรือง ผ่านการแสดงแสง เสียง ที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานอันสวยงามซึมซับมนต์ขลังของอดีตกาล

     นอกจากนี้ กิจกรรมการแสดงและการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม จาก 11 อำเภอ และหมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ), กิจกรรมรถนำเที่ยว, ชิม-ช็อปอาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ทั้ง สินค้า OTOP และ สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, และร่วมลุ้นโชค ลุ้นรางวัล สนุกสนานกับกิจกรรมสลากกาชาดและมัจฉากาชาด

    “จังหวัดกำแพงเพชร  เมืองอารยธรรมมรดกโลก มีแหล่งท่องเที่ยว  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร    อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ตลาดย้อนยุคนครชุม เป็นต้น “

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ ประเพณี นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาด ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม ในปีนี้ จะคึกคัก ทั้งแสงสีเสียง สินค้าโอทอป สินค้าในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อมากมาย เชื่อมั่นว่า งานครั้งนี้จะสามารถเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชรได้แน่นอน”  

  นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-705005-7 และ ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228-9