ตระการตา “ลานเล่นเพลงเมืองกำแพงเพชร” ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ“ลานเล่นเพลงเมืองกำแพงเพชร”ณ วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การแสดงแสง สี เสียง สวยงามย้อนประวัติศาสตร์เมือง ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  

สำหรับการแสดง แสง สี เสียง ในงาน “ลานเล่นเพลงเมืองกำแพงเพชร” ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย ททท.สำนักงานสุโขทัย ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นงานที่พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก

งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง โดยปกติจะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2562 นี้ ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ในปีนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานฯขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ยุคก่อตั้งสู่ยุครุ่งเรืองผ่านการแสดงแสง เสียง การแสดงดนตรีเครื่องสายสากลผสมผสานดนตรีไทย, สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค

รวมถึงมีการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน อาทิ ข้าวตอกอัด เมี่ยงนครชุม ขนมจีบแป้งสด ขนมไทยโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรม DIY