59 ปี ททท.ตอกย้ำการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เมืองไทย เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารประกอบพิธีสักการะพระพุทธชัยวัฒน์ ประทานพร ททท. พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี พิธีสักการะรูปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 59 ปี โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยนายคณิต บุษบง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร สำนักบริหาร บมจ.อสมท เป็นตัวแทน บมจ.อสมท มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และยิ่งเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลกำหนดให้การท่องเที่ยวคือหนึ่งในเสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรไว้ว่า เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

โดยนำเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ amazing ไทยเท่ สำหรับตลาดในประเทศ และแคมเปญ Amazing Thailand ‘Open to the New Shades’ สำหรับตลาดต่างประเทศ