วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี คุณสุชาดา พุทธเจริญ Director of Sales พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร