นายกฯตู่เดินสายเยี่ยมผู้สูงอายุ ในวันปีใหม่ไทยวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคใหญ่ (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"การบริจาคเพื่อการอนุรักษ์และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พระสันตะปาปาและเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย

รวมทั้งมอบความรักให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา“ ก้มกราบกอด: สังคมผู้สูงอายุไร้ความกังวล” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์) ระบุรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการอาวุโส

งานในวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายการแสดงดาวศุกร์โดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแควงดนตรีไทยโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแค

การบรรเลงเพลงโดยวงคัทลียารำวงระบำกันตรึมกิจกรรมชีวบำบัดพร้อมด้วยพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุพิธีมอบของของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักแสดงเป็นต้น