ผู้ว่าฯนำทัพ – พช.เดินหน้า ดันสินค้า OTOP สร้างชื่อในเมืองหลวง “มหกรรม OTOP เที่ยวเพชรบูรณ์ สนุก x 2”ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตจังหวัดเพชรบูรณ์​ เดินหน้าผลักดันตลาด OTOP ปี 62 สู่ชุมชนเมืองสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม OTOP รายสาขา​ ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของชาวเกษตรกรอุตสาหกรรมบริการและการค้าการลงทุนจัดทัพสินค้าดาวเด่นผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 50 กลุ่ม​ บุกใจกลางกรุงเปิดงานมหกรรม OTOP เที่ยวเพชรบูรณ์​ สนุก​ x 2 ไปแล้วจะรู้... อยู่แล้วจะรัก... 5​ วัน​ พบกับบรรยากาศเที่ยวเพชรบูรณ์สนุก​ x 2 สนุกสุดมันส์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน​ ณ​ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 26 ถึง 30 เมษายน​ มีผู้เข้าชมคาดมีผู้เข้าจับจ่ายซื้อของวัน 8, 000-10, 000 คน​ จากยอดผู้เข้าห้างวันละ 157, 000 คน​ ดันสินค้าโอทอปกลุ่มที่ปลักดันตลาดสินค้า OTOP ร่วมทะยานสูง 2​ แสน​ล้านบาท​ ตามนโยบายกรมพัฒนาชุมชน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การเสนอให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นที่รู้จักระดับโลก โดยขณะนี้เข้าสู่ครม.อนุมัติ ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย แต่เราต้องการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นที่รู้จักกับนานาประเทศ โดยจะพยายามเสนอให้UN  เข้ามาดูเพื่อพิจารณาเข้าสู่การรับรองของUN ในอนาคต

ผู้ว่าฯ กล่าวอีกว่า เพชรบูรณ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะแห่ขึ้นไปเที่ยวชมความงาม ชมหมอก ชมดอกไม้ บนเขา อย่างภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ฯ หรือกระทั่งหน้าฝน ขณะนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับหน้าร้อน เราพยายามจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหน้าร้อนได้ โดยเฉพาะในตัวเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีพุทธมณฑลเจดีรูปพระธรรมจักร ซึ่งจะเป็นหอชมเมือง เป็นสกายวอล์ค เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งพฤษภาคม เราได้มีกีฬาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมอีเวนต์ที่สำคัญเป็นการเชิญคนมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แน่นอนความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเราพร้อม ทั้งสถานที่พักต่าง ๆ  พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงวัยได้แน่นอน

ทั้งนี้ การที่ทุกไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานราชการ แต่เอกชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมา รวมทั้งสินค้า ของกิน ให้เพิ่มมากขึ้น

นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยว่า จากนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชาวเกษตรอุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ให้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดสินค้า การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน

สำหรับ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC” ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP ให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้นในปี 2562 ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)สู่ตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว จำนวน 50 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการ 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน โดยบุกใจกลางเมืองเป็นงาน “มหกรรม OTOPเพชรบูรณ์เที่ยวเพชรบูรณ์ สนุกx2ไปแล้วจะรู้…อยู่แล้วจะรัก…” 5วัน โดยพบกับบรรยากาศ เที่ยวเพชรบูรณ์ สนุกx2 สนุกสุดมัน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ลานสินค้า อไลฟ์ ฮอล์ล ชั้น G

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชม มาจับจ่ายต่อวัน 8,000-10,000 บาท จากยอดผู้เข้าห้างสรรพสินค้าวันละ 157,000 คน เพื่อดันสินค้าโอท็อปเพชรบูรณ์ ที่เป็นอีกกลุ่มที่ผลักดันตลาดสินค้าโอท็อปรวม ทะยานสู่ 2 แสนล้านบาท ตามนโยบายกรมพัฒนาชุมชน